Consens per al futur

llibre_consens_futur-350x235
¡ADQUIRIX EL NOSTRE LLIBRE!

Adquirix ya el Document Marc consensuat per les mes de150 persones participants en la Convencio Valencianista V2012.

En ell trobarém un consens de minims, relacionats en les següents tematiques:
Idiosincracia del Poble Valencià; el patrimoni dels valencians; territori i governabilitat; drets i deures de la ciutadania valenciana; obligacions dels/de les valencianistes; i, Valencia, poble del mon.

També te pots descarregar el llibre en pdf fent clic en el següent enllaç:

Consens per al futur