Que no te confonguen, no son lo mateix

Entorn a la jornada del 9 d’octubre es poden vore pels carrers banderes diverses, cada una en un significat diferent. Per a evitar confusions, valga la chicoteta explicacio que indiquem de lo que representen algunes de elles.

Senyera Valenciana: La Real Senyera, en una corona sobre fondo blau dalt de les barres del casal d’Arago. Naix sobre el 1377 com a reconeiximent del rei Pere el Cerimonios a un Regne, el de Valencia, que havia fet front a les intencions expansionistes de Castella en la coneguda Guerra de Castella o dels dos Peres. Es una de les banderes mes antigues que representen a un territorio i es l’unica bandera que ha respresentat historicament a tot el territori valencià; es l’oficial i està reconeguda com a tal en l’Estatut d’Autonomia valencià.

Estrelada Valenciana: Una estrela sobre la franja blava en conte de la corona. No representa el territori ni es oficial, pero simbolisa la lluita per l’identitat del Poble Valencià, per cert tan menyspreat hui en dia. No implica una ideologia concreta, te exclusivament connotacions valencianistes i nacionalistes. Es, per tant, especifica del valencianisme estricte. Ans i durant la Republica l’utilisaren els partits valencianistes, especialment Accio Nacionalista Valenciana. Per confusio, alguns valencianistes la rebugen pensant-se que representa algun vincul en Catalunya, lo qual no es cert.

Estrelada Valenciana Roja: Igual a l’anterior pero en connotacions ideologiques d’esquerres,  simbolisades en el color roig de l’estrela.

Quatribarrada Catalana: Es la bandera oficial que representa actualemt al territori català, a Catalunya. En realitat es tracta de la senyal real del Casal d’Arago, per tant es una bandera que adoptaren modernament apropiant-se d’una simbologia mes propia del Regne d’Arago. La recent costum que han adoptat de referir-se ad ella com a “senyera”, sense mes, es una copia de l’ancestral costum valenciana de denominar d’eixa manera, simplement com a Senyera, a la Real Senyera Coronada de la Ciutat i Regne de Valencia.

Estelada” Catalana: Estrela blanca sobre un triangul blau. Actualment simbolisa l’independencia de Catalunya, i no te res que vore en Valencia, ni representa cap simbol valencià. La forma del triangul està copiada de la badera cubana i similars, i el color blau, que tant odien els pancatalanistes valencians en la Real Senyera, simbolisa en heraldica la llibertat. A l’igual que copiaren la forma de denominar a la seua bandera simplement com a “senyera”, han hagut de recorrer a copiar el color blau de la Real Senyera Valenciana, que data d’epoca de Pere el Ceremonios i que era el color distintiu dels reis d’Arago, per a apelar a una condicio, la de poble lliure, de la que els valencians historicament sempre haviem gojat. Alguns catalans i valencians pancatalanistes l’utilisen per a reivindicar uns quimerics “països catalans”.

Estelada” Catalana Roja: Representa lo mateix que l’anterior pero d’ideologia d’esquerres. L’estrela es roja i el triangul groc, com les barres. Es possiblement el disseny heraldic mes propi seu en el que conten els catalans.

Banderes

Articul original de Fran Vives, publicat en el Dossier de Convencio Valencianista  el 9 d’octubre de 2012, i que en ara inclou unes modificacions.